Dit is PlusPlus

De initiatiefnemers

PlusPlus is een initiatief van ontwikkelingsorganisaties Solidaridad en Cordaid, crowdfundingplatform Lendahand en business-booster Truvalu. Met kantoren over de hele wereld, hebben onze teams jarenlange ervaring in het stimuleren van ondernemerschap. Alleen ondernemers die de productie kwalitatief en kwantitatief weten te verbeteren, selecteren we voor PlusPlus. Jouw investering tilt deze agrarische ondernemers naar het volgende niveau!

De initiatiefnemers in het kort:

  • Cordaid en Solidaridad versterken voedselketens en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Al decennia.
  • Truvalu is door ICCO (nu onderdeel van Cordaid) opgezet. Truvalu maakt kleine en middelgrote agrarische ondernemingen klaar voor de volgende stap.
  • Lendahand is een crowdfundingplatform voor impact investeringen in ondernemers in opkomende landen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn actief in verschillende sectoren.

Wie zijn wij?

Een team vol toewijding. Zo omschrijf je ons misschien het best. Elk teamlid is werkzaam bij een van de organisaties achter PlusPlus. We hebben dus heel wat ervaring en expertise onder een dak. Alvast aangenaam kennis te maken!

Peter Heijen

Managing Director

Met PlusPlus ga ik de uitdaging aan om financiering mogelijk te maken voor bedrijven die het verschil maken. De creatie van nieuwe banen is het machtigste middel in de strijd tegen armoede. Dat geldt vooral voor de agrarische sector, die in opkomende landen de meeste werkgelegenheid biedt. De initiatiefnemers van PlusPlus staan overal ter wereld in contact met ondernemers in de agrarische sector en voedselketen. Daardoor kan PlusPlus bedrijven helpen om te groeien.

Suzanne Larsson

Finance & Compliance Director

In mijn vorige baan als commodity bankier financierde ik handelsstromen uit ontwikkelingslanden. In die 25 jaar werd de ongelijkheid in deze ketens voor mij steeds confronterender. Ik zag dat boeren en kleine ondernemingen aan het begin van de handelsketen nauwelijks toegang hebben tot financiering. Met PlusPlus wil ik een bijdrage leveren aan de verbetering van deze situatie.

Lars van Doremalen

Investment & Operations Manager

Ik ben enthousiast over PlusPlus omdat ik geloof in het belang van het midden- en kleinbedrijf voor een goede economie. Het is fantastisch om te zien dat we deze bedrijven kunnen financieren en op professionele basis laten groeien. Ik ben ervan overtuigd dat dit op lange termijn de meeste sociale impact creëert.

Judith Mathijssen

Impact & Operations Manager

Wat mij motiveert is dat PlusPlus in een gat durft te springen voor kansrijke agrarische ondernemers in opkomende landen die nét tussen wal en schip vallen. Zij zijn de motor voor voedselproductie en banen. Samen met investeerders hier en ondernemers daar laten we zien dat het wél werkt. En daarmee motiveren we hopelijk ook andere organisaties om het systeem blijvend te veranderen voor deze ondernemers.

Michelle Schouwenburg

Marketing & Fundraising Manager

Ik zie PlusPlus als een bijzondere manier om economische ontwikkeling te stimuleren. Niet met subsidies maar met investeringen. Aan ondernemers en goede ideeën is geen gebrek, wel aan financiering om die plannen waar te maken. Via PlusPlus kunnen goede ideeën toch een kans krijgen en kan groei ontstaan waar zoveel mensen van profiteren. Eigenlijk is PlusPlus een motor voor sociale impact, en die motor kunnen we samen aanzwengelen.

Hans Kramer

Marketing Team

“All animals are equal, but some are more equal than others”. Deze quote uit Animal Farm van George Orwell schetst - met terugwerkende kracht - een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met PlusPlus maken we een verschil voor mensen die iets minder gelijk zijn dan wij, hier in het Westen. En hoe gelijker we worden, hoe eerlijker kansen, arbeid en voedsel worden verdeeld. Ik word daar enthousiast van! Jij ook?

Heleen Blesgraaf

Marketing Team

De verhalen van de ondernemers en boeren op PlusPlus raken mij iedere keer opnieuw. De uitdagingen waar zij voor staan, kunnen we ons in Nederland haast niet voorstellen. Door zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om te investeren op PlusPlus, hoop ik bij te dragen aan meer werkgelegenheid en voedselzekerheid in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Michelle Steggerda

Investment Team

Wat is het mooi als mensen overal ter wereld de kans krijgen om met hun onderneming sociale impact te creëren. En dat investeerders kunnen volgen wat er aan de andere kant van de wereld met hun investering gebeurt. Ik vind het heel gaaf om vanuit het Investment Team bij te kunnen dragen aan die directe verbinding tussen investeerders en ondernemers.

Maarten Hasselman

Investment Team

Als Investment Officer voor PlusPlus evalueer ik investeringsvoorstellen voordat deze door de Credit Committee van PlusPlus worden beoordeeld. Met een financiering van PlusPlus voorzien we in een behoefte van veelbelovende ondernemers die hun groeipotentieel willen verwezenlijken. Ik vind het erg inspirerend om hun passie te horen en hun dromen om te zetten in een realistisch plan waarvoor 'de crowd' graag geld beschikbaar maakt om dit te realiseren.

Eke Leertouwer

Customer & Operations Support

Ik vind het interessant om betrokken te zijn bij dit mooie initiatief omdat het agrarische bedrijven in ontwikkelingslanden de kans geeft om zich te ontwikkelen en te groeien.

Jorge Vilar

Application & Operations Support

Wat mij drijft is het beëindigen van sociale ongelijkheid en armoede in de wereld, niets meer en niets minder! PlusPlus is een goede stap in die richting.

Arnel Astillero

Deal Origination Southeast Asia

PlusPlus biedt een antwoord op 2 tegengestelde problemen: investeerders klagen dat er geen mogelijkheden zijn om kleine investeringen te doen die impact creëren, terwijl aan de andere kant kleinschalige ondernemers klagen dat het zo lastig is om investeerders te vinden. Ik ben heel blij dat ik met PlusPlus een brug kan slaan die investeerders en ondernemers met elkaar verbindt.

Mohammad Shaon

Investment Team Bangladesh

PlusPlus biedt een nieuwe bron van kapitaal voor groeiende bedrijven in de wereld die anders geen toegang tot kapitaal zouden hebben. Het geeft mij voldoening dat ik met mijn werk voor PlusPlus kan helpen om kansarme mensen kansen te bieden om hun levensstandaard duurzaam te verbeteren.

Jesse Gitimu Murimi

Deal Origination

Als Business Acceleration Expert vind ik PlusPlus interessant om schaalvergroting voor het MKB en algemene economische ontwikkeling te realiseren. Deze financieringsmogelijkheid biedt een enorm belangrijke eerste stap in de richting van groei voor samenlevingen in ontwikkelingslanden. PlusPlus kan een sneeuwbaleffect creëren dat kan worden samengevat als liefde en geluk.

Rakula Okoth

Deal Origination

PlusPlus is de oplossing voor de huidige financiële behoeften van bedrijven in het middensegment, die ondanks hun groeipotentieel geen lening kunnen krijgen. Banken vragen meestal om onderpand, dat deze bedrijven (nog) niet hebben. PlusPlus leent op basis van kennis, vertrouwen en tractie. Succesvolle bedrijven moedig ik aan om eens bij PlusPlus te komen kijken, om de kloof te overbruggen en te gaan groeien...