Nieuws

PlusPlus & P4G, een partnerschap voor groei

Geschreven door Michelle Schouwenburg op 31 juli 2020

Een van de eerste partners die in PlusPlus investeerde, was P4G. P4G is het "Partnership for Green Growth & the Global Goals 2030", een wereldwijd netwerk dat groene economische groei wil stimuleren door innovatieve partnerschappen te steunen die bijdragen aan duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. PlusPlus werd in 2019 geselecteerd als 1 van de 7 nieuwe partners. Op 23 september 2019 werd de bijdrage van 1 miljoen USD officieel overhandigd in New York.

Als relatief nieuwe donor is een korte introductie over P4G op zijn plaats. We spraken met Robyn McGuckin, Director of Partnerships van P4G, voor een eerste kennismaking.

Wat is P4G precies?

Robyn McGuckin: "P4G is een wereldwijd initiatief met de missie om innovatieve publiek-private partnerschappen te identificeren en te versnellen. We hebben een invloedrijk netwerk van 12 partnerlanden en zes partnerorganisaties die wereldwijd 1 miljard mensen bereiken. P4G gebruikt durfkapitaal om te investeren in commercieel levensvatbare oplossingen die kunnen worden gerepliceerd en opgeschaald om duurzame economische groei te stimuleren. We brengen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen om marktgebaseerde oplossingen te ontwikkelen die een tastbare impact kunnen hebben op de Sustainable Development Goals in onze partnerlanden. P4G is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal internationale partners en partnerlanden. Onze belangrijkste financiers zijn Denemarken en Nederland".

Wat zijn de belangrijkste doelen van P4G?

"P4G is opgericht voor het bevorderen van nieuwe groeimodellen die commercieel gezien levensvatbaar en duurzaam zijn en die verandering creeren. Het is opgericht vanuit het fundamentele besef dat geen enkele sector alleen repliceerbare en schaalbare duurzame verandering kan creeren. Daarom is een aanpak gebaseerd op partnerschap tussen sectoren een van de beste manieren om impact te creeeren. P4G neemt een unieke plaats in door als brug te fungeren tussen investeerders en overheden om die duurzame economische groei mogelijk te maken. Het doel van onze oplossingsgerichte, bottom-up benadering is om tastbare impact te leveren met snelheid en schaal. Hiervoor richten onze partnerschappen zich op vijf prioritaire gebieden: voedsel en landbouw, water, schone energie, steden en de circulaire economie. We zijn toegewijd aan het samenstellen van een sterke pijplijn van investeringsklare partnerschappen en hebben al een gevarieerd portfolio van bijna 50 partnerschappen die actief zijn in sectoren zoals hernieuwbare energie, duurzame landbouw en emissievrij transport. We ondersteunen onze partnerschappen bij het bereiken van hun ambitieuze doelen door middel van gerichte co-creatie van plannen om de partnerschappen snel naar hun doelen te versnellen door op resultaten gebaseerde, door belanghebbenden gedreven bijeenkomsten. Onze bijeenkomsten op hoog niveau worden bijgewoond door staatshoofden en CEO's en geven onze partnerschappen een wereldwijd platform om hun doelen te bereiken. P4G zet zich ook in voor het creeren van sterke netwerken voor kennisuitwisseling om transformatieve marktverandering snel te bevorderen".

PlusPlus deelt deze doelstellingen. Wat ziet P4G als de meerwaarde van PlusPlus?

"Plus Plus is voor P4G een belangrijke partner met een model dat de toegang tot betaalbare financiering voor kleine tot middelgrote agri-ondernemingen in ontwikkelingslanden kan transformeren. Op dit moment hebben deze kleinere en meer opkomende bedrijven slechts beperkte mogelijkheden voor financiering tegen zeer hoge rentetarieven. Dat maakt het voor ondernemers uiterst moeilijk wordt om cruciale hiaten in agrarische waardeketens aan te pakken en bij te dragen aan de algehele voedselzekerheid van hun familie, regio en land. Door crowdfunders in ontwikkelde landen in staat te stellen investeringen in deze sector te plaatsen, zal PlusPlus helpen deze enorme kloof in ontwikkelingslanden te vullen, wat bijdraagt aan duurzame groei. Zo ontstaat bewijs voor een model dat kan worden opgeschaald en gerepliceerd en zo een enorm impact potentieel heeft".

PlusPlus streeft ernaar ondernemers te verbinden met een massa investeerders. Hoe kunnen we, P4G en PlusPlus, elkaar verder versterken?

"Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de investering van de crowdfunders, die individuen zijn zoals jij en ik, wordt ingezet voor levensvatbare ondernemingen met potentie om impact te creëren. Door samen op te treden als een partnerschap, kunnen PlusPlus en P4G - samen met P4G's partners: overheden en belangrijke institutionele investeerders - een innovatieve nieuwe oplossing creëren om de kapitaal kloof, waar kleine tot middelgrote ondernemers in de kritieke landbouwsector in ontwikkelingslanden worden geconfronteerd, te overbruggen. Bovendien kan P4G het profiel van PlusPlus en hun successen promoten op belangrijke wereldwijde bijeenkomsten die zullen helpen om meer interesse en investeringen te genereren. Ten slotte kunnen we door middel van ons innovatieve P4G-proces voor co-creatie kijken of we dit model zowel in omvang als schaal kunnen blijven ontwikkelen om de landbouwsector in de derde wereld te transformeren".

Samen met P4G en andere partners streeft PlusPlus ernaar om kleine en middelgrote bedrijven in Afrika, Azie en Latijns Amerika toegang te bieden tot financiering door hen direct te verbinden met particuliere investeerders in Europa. Samen kunnen deze investeerders kunnen de groei van veel bedrijven in de agrarische en voedselketen stimuleren, wat uiteindelijk bijdraagt aan duurzame economische ontwikkeling en de strijd tegen honger en armoede. Samen geven we geld betekenis...