Nieuws

Op zoek naar interessante bedrijven: een kijkje achter de schermen in Colombia

Benieuwd hoe ondernemers bij PlusPlus terechtkomen? Het begint allemaal bij onze lokale collega’s. Vanuit kantoren van Solidaridad en Cordaid over de hele wereld gaan zij op zoek naar talentvolle ondernemers. Het is een zorgvuldig proces, waarbij we enerzijds kijken naar hun groeipotentie en anderzijds naar hun sociale impact. Pedro Valarini, onze collega in Colombia, legt uit wat er allemaal komt kijken.

 

Hij komt eigenlijk uit Brazilië, onze man in Colombia. Na een studie Economie, dat hij “te theoretisch en niet altijd even realistisch” vond, volgde Pedro een Masters in Duurzame Internationale Ontwikkeling. Een aantal jaren werkte hij in Nederland voor business booster Truvalu, waar hij startende bedrijven hielp in hun eerste groeistappen. Zijn verlangen om meer betrokken te zijn bij de bedrijven waar hij mee samenwerkte, deed hem in 2020 besluiten om naar Colombia te verhuizen.

“Bedrijven kunnen grote impact hebben”, legt Pedro uit. “De meeste mensen zien alleen de negatieve impact, maar bedrijven kunnen ook onderdeel zijn van de oplossing en direct bijdragen aan sociale impact en een beter milieu”. Als Deal Originator voor PlusPlus is dit precies waar hij tegenwoordig naar op zoek is: interessante bedrijven die impact maken.  

 

‘Deal originator’, dat klinkt ingewikkeld. Wat houdt het precies in?

“Het is het hele proces van het zoeken naar talentvolle bedrijven die financiële steun nodig hebben, controleren of ze aan onze criteria voldoen, en als dat zo is, hen helpen alles voor te bereiden wat nodig is om een lening aan te vragen.

Wij Deal Originators (DO's) zijn degenen die ter plekke een eerste screening van potentiële bedrijven doen. We praten met de ondernemers om ze te leren kennen, om een beeld te krijgen van hun situatie, hun financieringsbehoefte en van de impact die ze kunnen maken. Meestal denken mensen dat bij een bedrijf alles goed georganiseerd is, met een duidelijke boekhouding enzo. Dat is niet altijd zo. Het kost dan soms veel tijd om deze bedrijven goed te begrijpen. Daarom gaan we altijd langs bij zo’n bedrijf.

 Het doel van een bezoek is om te zien hoe het bedrijf in de praktijk werkt, maar het creëert ook een relatie. We bouwen echt een band op met de ondernemers en proberen hen zoveel mogelijk te helpen. Die persoonlijke band is heel belangrijk voor het onderlinge vertrouwen. Niet alleen van PlusPlus in de ondernemer, ook andersom. De ondernemer moet weten dat wij er voor hem of haar zijn. Soms beschikt een bedrijf bijvoorbeeld niet over alle nodige documenten. Wij helpen ze om die te verzamelen, zodat ze voldoen aan de voorwaarden om bij PlusPlus een lening aan te vragen.”

 

Van aanvraag tot beschikbaar project

“Zodra de Deal Originator denkt dat een bedrijf potentie heeft om verder te gaan, wordt de informatie doorgestuurd naar ons Investeringsteam in Nederland. Zij beoordelen alle informatie over het bedrijf en werken de aanvraag verder uit, waarna het bestuur van PlusPlus beslist of hij wordt goedgekeurd of niet. Deal Originators zijn dus eigenlijk de brug tussen de lokale ondernemers en het team in Nederland.”

 

Waar moet een bedrijf aan voldoen om via PlusPlus een lening te kunnen krijgen?

"PlusPlus richt zich op bedrijven in de landbouw- en voedselsector. Bedrijven die moeilijk financiering kunnen krijgen omdat ze ofwel te klein, te risicovol of niet interessant zijn voor banken. En ze moeten sociale impact creëren. Bijvoorbeeld door kleinschalige boeren toegang te geven tot de markt, door nieuwe banen te creëren voor jongeren of door vrouwen in staat te stellen hun eigen bedrijf te runnen. We kijken ook naar het milieuaspect, zoals het bevorderen van milieuvriendelijke landbouwmethoden of het combineren van landbouw met bosbeheer zodat er geen bomen gekapt hoeven worden. Als laatste speelt ook de financiële en organisatorische capaciteit van het bedrijf een rol in het beoordelen in hoeverre ze in staat zullen zijn de lening weer terug te betalen."

 

Hoe vind je deze bedrijven? 

"Inmiddels hebben we verschillende strategieën uitgeprobeerd om interessante bedrijven te vinden. Zo hebben we online evenementen georganiseerd, namen we deel aan beurzen, plaatsten advertenties enzovoorts. Dit leverde weliswaar veel respons op, maar de meeste van deze bedrijven bleken uiteindelijk niet in aanmerking te komen, dus het resultaat was beperkt.

Wat uiteindelijk het beste werkt, is te kijken binnen de programma's van Cordaid en Solidaridad, beide medeoprichters van PlusPlus. Zij werken al decennia aan economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Hun programma's zijn een logische start om te zoeken naar bedrijven die direct bijdragen aan het creëren van banen, duurzame voedselproductie en meer inkomensmogelijkheden. Een andere reden waarom dit effectiever is, is vertrouwen. Het is van cruciaal belang dat de bedrijven ons vertrouwen. Wanneer ze al bij onze programma's zijn aangesloten, is die vertrouwensrelatie er al, wat het werk veel gemakkelijker maakt.

In die programma's zitten echter ook veel bedrijven die (nog) niet aan de PlusPlus-criteria voldoen. Bijvoorbeeld omdat ze nog te klein zijn, niet geregistreerd staan als bedrijf of te weinig omzet hebben. Daarom kijken we ook naar andere netwerken om MKB-bedrijven door te verwijzen, zoals de Kamer van Koophandel, netwerken van andere NGO's en zakenpartners in agrarische en voedselwaardeketens." 

 

Het afgelopen jaar was anders dan anders door Corona. Hoe was dat in Colombia?

"De pandemie maakte het moeilijker om vertrouwen op te bouwen met ondernemers. Je kunt bedrijven online vinden en digitaal met ze praten, maar om vertrouwen op te bouwen via een computer kost veel meer tijd. In Colombia waren de Coronamaatregelen aanvankelijk vrij streng: wegen en vliegvelden waren maandenlang gesloten. Dit had veel impact. Maar nu zijn ze manieren aan het doorvoeren om alles weer gewoon verder te laten draaien."

 

Waar zie jij de meeste kansen voor PlusPlus in Latijns-Amerika? 

"Er zijn hier veel producentenorganisaties en coöperaties, maar ze hebben grote moeite om financiering te krijgen. Wat hen interessant maakt, is dat ze geen winstoogmerk hebben en impact creëren voor grote aantallen kleinschalige boeren. Dit soort organisaties spelen een belangrijke rol omdat zij de boeren een onderhandelingspositie geven. Ze vertegenwoordigen iedereen en verlenen belangrijke diensten aan hun leden, zoals trainingen in milieuvriendelijke landbouw, het verdelen van zaden en stekjes, het inzamelen van oogst voor verkoop en opslag ervan. Soms verstrekken ze zelfs microkredieten.

Daarnaast zijn we aan het kijken naar Bolivia en Peru, maar dit is nog in een vroeg stadium. In Bolivia zijn er veel geschikte kleine en middelgrote bedrijven in onze netwerken, maar daarbij zijn weer andere obstakels. Zo is de regelgeving voor het MKB in Bolivia anders, waardoor de meesten niet als bedrijf geregistreerd staan. Voor PlusPlus is dat wel een vereiste. 

In Peru is de situatie meer vergelijkbaar met Colombia. Voor gewassen als koffie en cacao is de sector goed georganiseerd, met beschikbare diensten en een grote exportmarkt. Maar voor andere producten, zoals bakbananen, is dat nog niet het geval. Die gewassen krijgen niet zo veel aandacht, terwijl ze ook impact kunnen hebben op het niveau van de boeren. Daarom kijken we ook naar die waardeketens, daar is het hard nodig. In de toekomst hopen we die ook naar het platform te brengen."

 

Het klinkt alsof er genoeg mogelijkheden zijn. Hoe vind jij jouw rol daarbij?

"Wat PlusPlus bijzonder maakt is dat het mensen zoals jij en ik, die bereid zijn te investeren in impact, verbindt met deze veelbelovende bedrijven die echt een verschil kunnen maken. Het is onze taak om ze samen te brengen en positieve impact te creëren. Als deal originator kan ik de ondernemers helpen om die verbinding te maken. En dat is echt speciaal."