Ghana

Okyeso Nyame: meer cacao produceren

Met een lening van 10.000 euro kan Okyeso Nyame een extra vrachtbromfiets, snoeimachines en nevelsproeiers kopen en drie nieuwe medewerkers aannemen. Dit verhoogt de productiviteit. Bovendien zorgt het werkkapitaal ervoor dat ze de diensten op krediet kan verlenen aan 77 extra cacaoboeren in de omgeving. De boeren kunnen zo meer cacao produceren op hetzelfde stuk grond, waardoor ze een hogere opbrengst hebben.

 • 3 nieuwe banen
 • 77 mensen bereikt
€10.000
Benodigd bedrag
24 maanden
Looptijd
Impact lening
100%
Volledig gefinancierd in 5 dagen op 30 december 2020.
+ 12 mede-investeerders

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een investering in dit project. Laat je hier informeren over de risico’s van een investering.

Algemene informatie

 • Bedrijfsnaam: Okyeso Nyame No Wo Company
 • Directeur: Kate Manitey
 • Opgericht: 2019
 • Locatie: Bia West District, Ghana
 • Sector: Cacao
 • Werknemers: 7

 

Beschikbare documenten

Informatiedocument uitgevende instelling (NL)

 

Over het bedrijf

Okyeso Nyame No Wo Company (hierna: Okyeso Nyame) verleent diensten aan cacaoboeren in het Bia West District in Ghana. In dit gebied wordt veel cacao geproduceerd, veelal door oudere boeren die een stuk grond hebben van minder dan twee hectare. Okyeso Nyame ziet dat de oudere boeren hun land niet met de beste technieken bewerken, dat ze door hun hoge leeftijd minder productief zijn en geen toegang hebben tot financiering en goed opgeleide arbeiders. Daarom biedt Okyeso Nyame diensten aan zoals:

 • Snoeien met behulp van gemechaniseerde snoeischaren. Door de zijtakken te kappen van een cacaoboom groeien er meer bonen aan. Bovendien zorgt snoeien voor een beter microklimaat, doordat de wind beter tussen de bomen waait. Dit voorkomt ziektes.
 • Sproeien met bestrijdingsmiddelen en onkruid wieden. Deze diensten voorkomen dat boeren schadelijke middelen op een verkeerde manier gebruiken om onkruid en ziektes tegen te gaan.
 • Kunstmatige bestuiving van de cacaobloesem. Normaal gesproken gebeurt deze bestuiving door insecten. Door de natuur een handje te helpen, stijgt de productie van de plantage.

Deze diensten aan boeren worden op kredietbasis verleend. De boeren betalen Okyeso Nyame ná de oogst terug. Boeren kunnen kiezen voor incidentele dienstverlening of een meerjarig onderhoudscontract. Door een meerjarige samenwerking aan te gaan is Okyeso Nyame het beste in staat om de productie van de plantage te verhogen. Het bedrijf verzorgt alle landbouwbenodigdheden, zoals kunstmest en snoeimachines, waardoor het onderhoud de boer minder kost. Een meerjarig contract levert zowel de boer als Okyeso Nyame op termijn het meeste op.  

Okyeso Nyame bedient boeren in de regio daarnaast met een winkel met agro-inputs zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Okyeso Nyame beschikt bovendien over een vrachtbromfiets, die erg geschikt is voor de slechte wegen op het platteland.

Directeur Kate Manitey (29) startte het bedrijf in 2018 tijdens haar opleiding aan de MASO-academie. In 2019 werd Okyeso Nyame officieel geregistreerd. Die opleiding maakt deel uit van een programma van Solidaridad om de nieuwe generatie cacaoboeren en - ondernemers op te leiden in Ghana. Solidaridad begeleidt de ondernemers bij het leiden van hun bedrijf en het nakomen van de betalingsverplichtingen.

Bekijk een video over dit bedrijf.

 

Doel van de lening

Met een lening van 10.000 euro kan Okyeso Nyame een extra vrachtbromfiets, snoeimachines en nevelsproeiers kopen en drie nieuwe medewerkers aannemen. Dit verhoogt de productiviteit. Bovendien zorgt het werkkapitaal ervoor dat ze de diensten op krediet kan verlenen aan 77 extra cacaoboeren in de omgeving. De boeren kunnen zo meer cacao produceren op hetzelfde stuk grond, waardoor ze een hogere opbrengst hebben.

 

COVID-19 update

De klanten van Okyeso Nyame waren erg bang voor corona toen de epidemie in maart 2020 uitbrak. De (oudere) boeren waren bang dat de medewerkers van Okyeso Nyame een besmettingsrisico vormden, aangezien ze veel rondreizen in de regio. Dit leidde tot het verlies van klanten. Toen het aantal besmettingen laag bleek, verdween deze angst en inmiddels is de klantenkring weer op orde. Er blijft wel een risico bestaan dat de hoeveelheid besmettingen weer oploopt en de situatie van maart zich herhaalt. De lockdown van de grote steden zorgde bovendien voor verhoogde prijzen van voedsel en agro-inputs en dat verhoogde prijsniveau houdt vooralsnog stand.

 

Missie & visie

Okyeso Nyame wil het leven van de boerenbevolking verbeteren. Ze zien dat de oudere boeren niet de energie, middelen en kennis hebben om hun cacaoplantages te bewerken met efficiënte en duurzame landbouwtechnieken. Door diensten te verlenen aan deze boeren kunnen de oprichters de kennis die hebben opgedaan tijdens hun opleiding in praktijk brengen en verspreiden in de regio.

 

Impact

Door de aanschaf van nieuwe materialen, een vrachtbromfiets en het aannemen van extra personeel, kan Okyeso Nyame op een werkdag meer klanten bedienen. Zo kan het bedrijf het netwerk van boeren uitbreiden. De focus ligt daarbij op het aangaan van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met boeren voor het onderhoud van de cacaoplantages. Door op lange termijn de plantage te onderhouden, kan Okyeso Nyame het effect van de goede landbouwtechnieken maximaliseren en ervoor zorgen dat de plantages tot drie keer zoveel opbrengen. Na de oogst betalen de boeren een deel van de winst aan Okyeso Nyame. Doordat de boeren veel kosten besparen op arbeid en benodigdheden zoals kunstmest, verdienen ze uiteindelijk meer aan hun plantage. Dat betekent dat de voedselzekerheid verbetert en de kans groter is dat hun kinderen op school kunnen blijven.

De drie nieuwe banen die door deze lening ontstaan gaan naar jongeren in de omgeving die nu moeilijk aan werk komen en vaak onder de armoedegrens leven. De meeste jongeren trekken naar de stad om daar werk te zoeken, maar komen dan veelal bedrogen uit. Een goede baan bij een cacaobedrijf biedt ze toekomstperspectief op het platteland.

Management team
Directeur Kate Manitey (29) groeide op op het platteland. Ze ging naar school tot en met junior high school en op latere leeftijd volgde ze de MASO-opleiding van Solidaridad. Daar leerde ze hoe je een cacaoplantage kunt bewerken met duurzame en efficiënte landbouwtechnieken. Ze startte haar bedrijf en vroeg drie vrienden om zich bij haar aan te sluiten. Teye Bonsu (28) is een klasgenoot van de MASO-academie. Peter Aloryito (32) en Francis Amanor (34) hebben langer onderwijs gevolgd, waardoor ze jarenlang als trainer konden werken. Francis gaf les aan de MASO-academie, Peter aan een andere opleiding. Nu werken ze alle vier voornamelijk voor Okyeso Nyame.

Zie ook de website: www.plusplus.nl/cacao-ondernemers

BedrijfsnaamOkyesonyame Ne Wo
DirecteurKate Manitey
Opgericht2019-12-31
LocatieBia West District, Ghana
SectorAgrarisch
Omzet€10.000
Werknemers7

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 3 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 77 mensen bereikt

Over de investering

TypeImpact
OndernemerOkyesonyame Ne Wo
Leenbedrag€10.000
Rente op jaarbasis0,00%
Looptijd24 maanden
Terugbetaaltermijnen6 maanden
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk

Over Okyesonyame Ne Wo

Totale bezittingen€16.460
Omzet€9.269
Eigen Vermogen / Totaal vermogen66,00%
Liquiditeit396,00%

Over de risico's

Lees meer over de risico's.

Wij lenen al uit aan Okyeso Nyame: meer cacao produceren

Joost Beenker
Hans Kramer
Ton Schroer
suzanne nivard
Jan van Munster
+ nog
12
investeerders